דוחות שנתיים

עוסקים פטורים וכן עוסקים מורשים, נדרשים לדווח דיווחים שונים לרשויות המס.

הדיווח למע"מ - אצל עוסק פטור מסתכם בפעם בשנה. אצל עוסק מורשה בדיווח חודשי או דו חודשי.

הדיווח למס הכנסה - מסתכם בדיווח של ההכנסות מכל המקורות של העוסק ושל בן או בת הזוג. (הכנסות ממשכורת, מעסק, מהשקעות בבנקים, הכנסות מחו"ל, הכנסות מהשכרת נכסים, הכנסות מהשכרת דירה למגורים ועוד...)

דוח שנתי כזה, מצריך כמובן לבנות דוח רווח והפסד המסכם את פעילות העסק, ואת הדוח הנ"ל להתאים להוראות מס הכנסה. חשוב שההתאמות למס הכנסה תתבצעה ע"י בעל מקצוע המכיר את דיני המס השונים. למשל הוצאות רכב - מאחר ונעשה שימוש מעורב ברכב, הן לצרכי העסק והן לצרכים אישיים - לא כל הוצאות הרכב מוכרות.

ככלל, דוח שנתי אמור להיות מוגש למס הכנסה עד ה- 30.4 בשנה העוקבת לשנת המס. עם זאת דוח המוגש באמצעות מייצג, זוכה בד"כ לאורכות.

הצהרות הון

לא רבים באמת מבינים , ולכן גם מזלזלים בחשיבותה של הצהרת ההון.
הצהרת הון היא למעשה כלי של מס הכנסה שנועד לבדוק את התאמת ההון של העוסק, לדיווחים השנתיים בפועל.
בד"כ, עם תחילת הפעילות העסקית, נדרש העוסק להגיש הצהרת הון על הנכסים וההתחייבויות לתאריך 31.12 של שנת הקמת העסק או לשנה שקדמה לה.
הצהרת הון זו משמשת בסיס להצהרות הון הבאות שיבואו בעקבותיה. בד"כ כל מספר שנים מתקבלת דרישה להצהרת הון. רשויות המס מבצעות בדיקה לגבי השינוי שחל בהון שבין שתי הצהרות הון ומשוות אותו לנתונים שדווחו במסגרת הדוחות השנתיים שהגיש הנישום.

לעריכת הצהרת ההון בצורה נכונה, יש חשיבות עליונה, לאור העובדה שבמידה ומס הכנסה מאתר הפרשים לא מוסברים, קיימת בידו הסמכות לחייב במס על כל ההפרש הלא מוסבר. סכומים אלה עשויים להגיש לעשרות ואף מאות אלפי שקלים...

עריכת הצהרת הון באמצעות בעל מקצוע עשויה למנוע אי נעימויות ותשלומים מיותרים בעתיד.

 

זקוקים לסיוע בהגשת דוח שנתי ? קבלתם דרישה להצהרת הון ? מעוניינים לשמוע פרטים נוספים ?

צרו קשר ונשמח לסייע !

אין תנאי שירות לחנות זו